Những câu hỏi xoay quanh việc đóng BHXH và lương hưu

Một số quy định về việc nhận lương khi đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) 20 năm có sự thay đổi mới từ năm 2021. Trong đó, mức lương hưu sẽ bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với trường hợp nghỉ hưu tính từ ngày 01/01/2022 trở đi. Một số tình huống thực tế sau xoay quanh việc tiền lương hưu và thời gian đóng BHXH đủ để nhận lương hưu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cùng chúng tôi theo dõi ngay bài viết sau để biết thêm một số thông tin hữu ích nhé!

Đóng bảo hiểm xã hội 37 năm, lương khi nghỉ hưu thế nào?

Luật sư trả lời câu hỏi của bạn đọc liên quan đến cách tính % lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Câu hỏi thực tế

Bạn đọc Trần Nghĩa gửi câu hỏi đến Báo Lao Động với nội dung: Tháng 6.2022, tôi đủ 55 tuổi 6 tháng. Tôi xin nghỉ hưu theo Nghị định 108 của Thủ tướng chính phủ, 113 sửa đổi và 143 sửa đổi và bổ sung của Nghị định 108. Theo cách tính tôi còn 5 năm nữa mới nghỉ hưu. Vậy lúc đó lương hưu của tôi tính thế nào? Tôi đóng bảo hiểm được 37 năm 4 tháng.

Đóng bảo hiểm xã hội 37 năm, lương khi nghỉ hưu thế nào?
Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Giải đáp thắc mắc

Luật sư Cấn Thị Phương Dung – Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm. Năm 2019 là 17 năm. Năm 2020 là 18 năm. Năm 2021 là 19 năm. Từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a; và Điểm b Khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, bạn đọc đã đóng bảo hiểm 37 năm 4 tháng thì sẽ nhận được mức lương hưu tối đa là: 75% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 35 năm đủ điều kiện nghỉ hưu không?

Câu hỏi thực tế

Bạn đọc hỏi: Tôi làm công việc bình thường tại ngành than – khoáng sản. Năm nay đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) liên tục được 37 năm 7 tháng. Đến tháng 10.2021 đủ 55 tuổi 3 tháng tôi xin về hưu sớm có bị trừ % lương không?

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 35 năm đủ điều kiện nghỉ hưu không?
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng.

Giải đáp thắc mắc

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

Khoản 2 Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, theo quy định pháp luật, năm nay nếu bạn xin nghỉ hưu thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *