Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về trái phiếu doanh nghiệp

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm. Mức lãi suất cao nhất ở kênh này là 13% / năm. Cụ thể trong tháng 8/2021, cả nước có tổng số 52 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Với tổng giá trị 26.077 tỷ đồng. Trong số đó thì có đến 51 đợt là đợt phát hành riêng lẻ. Và với 1 đợt chào bán công khai của CTCP Masan Meatlife với giá trị gần 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một số ngân hàng thương mại đang phải sử dụng kênh này để có được nguồn vốn dài hạn. Cụ thể, đã có 2.324 tỷ đồng trái phiếu được phát hành để tăng vốn cấp 2 của các ngân hàng. Bao gồm: BIDV, Vietinbank, VIB, MB và Viet Capital Bank. Lãi suất phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi. Là lãi suất tiết kiệm tham chiếu bình quân của nhóm “Big 4”, dao động từ 6,1% đến 7,6% / năm.

Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là gì?

Theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ: “Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên. Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành. Đơn vị sẽ xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Nói cách khác, trái phiếu doanh nghiệp là một khoản nợ mà doanh nghiệp vay từ người mua trái phiếu. Với thỏa thuận sẽ trả lãi trong khoảng thời gian định kỳ được xác định trước. Và trả lại khoản gốc vào ngày đáo hạn, chấm dứt việc nợ.

Mức lãi suất cao nhất ở kênh ngân hàng là 13% / năm
Mức lãi suất cao nhất ở kênh ngân hàng là 13% / năm

Nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng mạnh sau thời gian “giãn cách xã hội”. Doanh nghiệp sẽ cần vay vốn để hồi phục sau dịch. Khi một doanh nghiệp có nhu cầu về vốn, họ có thể lựa chọn:

Tăng vốn chủ sở hữu: Huy động trên thị trường chứng khoán (phát hành cổ phần để bán cho các cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông mới).

Vay nợ: Có thể là vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu – vay của người mua Trái phiếu. Hiện nay các ngân hàng đang siết chặt doanh nghiệp vay vốn nên doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Ngân hàng phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 với mức lãi suất chủ yếu là thả nổi

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu (VBMA). Dựa trên dữ liệu công bố đến ngày 06/09/2021 của HNX và SSC. Có tổng cộng 52 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 8. Trong đó có 51 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước với tổng giá trị phát hành là 24,077 tỷ đồng. Và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng giá trị gần 2,000 tỷ đồng của CTCP Masan Meatlife.

Đáng chú ý, VBMA cho biết nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 8. Với tổng giá trị phát hành 10,854 tỷ đồng, chiếm 41.6% tổng giá phát hành. Trong đó, có 2,324 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB và Viet Capital Bank.

Các ngân hàng nằm trong danh sách đều là các trái phiếu kỳ hạn 2-4 năm, lãi suất cố định 3.5-4.2%/năm
Các ngân hàng nằm trong danh sách đều là các trái phiếu kỳ hạn 2-4 năm, lãi suất cố định 3.5-4.2%/năm

Con số cụ thể như thế nào?

Lãi suất phát hành các trái phiếu tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, dao động từ 6.1% đến 7.6%/năm.

Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: VPBank (2,630 tỷ), OCB (2,000 tỷ), SHB (1,400 tỷ). Tất cả đều là các trái phiếu kỳ hạn 2-4 năm, lãi suất cố định 3.5-4.2%/năm.

Nhóm Bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8,950 tỷ đồng. Trong đó khoảng 15% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn phát hành trong khoảng từ 1-4 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8.2-13%/năm.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, có 490 đợt phát hành TPDN trong nước. Tổng giá trị phát hành đạt 308,517 tỷ đồng. Trong đó có 476 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 296,933 tỷ đồng. 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 11,584 tỷ đồng (chiếm 3.754%). Và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài tổng giá trị 1 tỷ USD. Tỷ trọng khối lượng phát hành ra công chúng giảm so với cùng kỳ năm 2020 (5.28%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *