Dự thảo sửa đổi thông tư số 25 của ngân hàng nhà nước

Thời gian qua, ngân hàng nhà nước đã có thông tin về dự thảo sửa đổi thông tư số 25. Trong đó có những thay đổi rất đáng quan tâm. Đặc biệt, đối tượng vay vốn để người dân vay mua, thuê nhà đã khác. Trước đây, theo luật nhà ở được ban bố thì đối tượng được vay được áp dụng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, ngân hàng nhà nước có chính sách khác. Với dự thảo sửa đổi lần này, đối tượng vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội được loại trừ. Đồng thời, hạn mức cho vay hay thời hạn cho vay cũng có nhiều thay đổi. Ngân hàng sẽ quy định cụa thể về hạn mức và kỳ hạn. Theo đó, với các đối tượng thì ngân hàng sẽ áp dụng chính sách riêng.

Dự thảo sử đổi thông tư từ ngân hàng nhà nước

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Trong đó có một điểm đáng chú ý. Đó là dự thảo lần này đã loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở.

NHNN cũng sớm đưa ra lý giải cho điều này. Do Luật Nhà ở quy định các chính sách hỗ trợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Tại tổ chức tín dụng được chỉ định chỉ có chính sách hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; không có chính sách hỗ trợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Nghị định 100 năm 2015 cho phép vay mua nhà

Có nhiều thay đổi trong chính sách vay tiền thuê mua nhà ở xã hội
Có nhiều thay đổi trong chính sách vay tiền thuê mua nhà ở xã hội trong nghị định mới

Trong khi đó, Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định TCTD được chỉ định cho vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy đinh TCTD được chỉ định cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Các quy định này không đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Nhà ở.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ trong việc áp dụng. “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Theo quy định này thì có thể áp dụng với trường hợp Luật Nhà ở quy định khác với Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Khi đó sẽ cần áp dụng luật nhà ở. Hoặc nếu luật nhà ở khác Nghị định 49/2021/NĐ-CP về cùng một vấn đề thì áp dụng theo Luật Nhà ở. Vì luật nhà ở có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Đối tượng khách hàng vay vốn ưu đãi theo quy định

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ về đối tượng vay vốn ưu đãi. Bao gồm khách hàng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Lưu ý là nghị định đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP. Ngoài ra còn có khách hàng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Lãi suất vay sửa chữa nhà để ở không quá 50% lãi suất vay của các ngân hàng thương mại
Lãi suất vay sửa chữa nhà không quá 50% lãi suất vay của các ngân hàng thương mại

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới thì vốn vay chỉ 500 triệu. Khách hàng vay cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì khác. Khi đó, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay. Tối đa không quá 500 triệu đồng. Khoản vay không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Đối với khách hàng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì có quy định về thời hạn vay. ĐOói tượng này có thời hạn cho vay không cố định. Thời hạn là do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận. Mức thời gian sẽ được quyết định phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Thời gian tối đa không quá 25 năm. Ngân hàng sẽ tính kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Lãi suất vay theo dự thảo không cao

Về lãi suất cho vay, dự thảo nêu rất rõ ràng. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định. Khoản lãi suất này sẽ được ngân hàng công bố trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay ưu đãi cần đảm bảo nguyên tắc chung. Đó là không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán.

Hy vọng rằng, với dự thảo này, người dân sẽ cân nhắc hơn trong việc vay tiền để mua nhà ở. Đặc biệt, điều này cũng giúp ngân hàng kiểm soát tốt được khoản vay. Nhờ đó ngân hàng có thể duy trì tốt, đặc biệt là trong mùa dịch này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *