Bộ Tài chính khuyến cáo về vấn đề mua trái phiếu doanh nghiệp

Thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng. Nhất là vào thời điểm quý 2/2021. Bộ Tài chính cho biết Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng. Cho dù là việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước. Hay việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, với tính chất rủi ro cao hơn, Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng khi mua trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể họ cho rằng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ phù hợp với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hay những nhà đầu tư có năng lực tài chính, có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro. Qua đó họ mới tự tin cũng như dám chấp nhận rủi ro khi quyết định mua trái phiếu.

Tổ chức tín dụng chính là nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất

Thông tin về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) cho biết. Trong 6 tháng đầu năm 2021, khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ là 168,702 tỷ đồng. Tăng 3.2% so với cùng kỳ năm 2020. Khối lượng phát hành ra công chúng là 15,375 tỷ đồng. Tương đương 50.3% Khối lượng phát hành của năm 2020 chiếm 8.3% tổng khối lượng TPDN phát hành. Điều này cho thấy bước đầu có sự dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ sang phát hành ra công chúng. Đây là tín hiệu tốt trên thị trường TPDN.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng (TCTD) là nhà phát hành lớn nhất. Chiếm 40.2% tổng khối lượng phát hành. Khối lượng trái phiếu của doanh nghiệp bt động sản giảm 55.5% so với cùng kỳ năm 2020. (Chiếm 13.2% tổng khối lượng phát hành). Lãi suất phát hành bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 7.9%/năm. Giảm 1.6%/năm so với cùng kỳ năm 2020 (9.5%/năm).

"Tổ
Tổ chức tín dụng chính là nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất

Ngoài ra công ty chứng khoán là nhà đầu tư chính trên thị trường sơ cấp. Chiếm 44.4% tổng khối lượng phát hành. TCTD chiếm 25% tổng khối lượng phát hành. Tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua TPDN riêng lẻ trên thị trường sơ cấp chiếm 5.7% khối lượng phát hành. Giảm mạnh so với tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân năm 2020 (là 12.68%).

Nhận định của chuyên gia Nguyễn Hoàng Dương

Nhận định về thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Vụ Phó Vụ Tài chính ngân hàng cho biết. Cùng với xu hướng dịch chuyển vốn huy động từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu. Trên thị trường TPDN vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn cho bản thân doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Cụ thể, về phía doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp phát hành khối lượng lớn trái phiếu, lãi suất cao. Nhưng sử dụng vốn không hiệu quả hoặc tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Hoặc lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động gặp khó khăn. Dẫn đến việc doanh nghiệp không hoàn trả được gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư. Điều này sẽ gây bất ổn cho thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Với nhà đầu tư mua trái phiếu

Về phía nhà đầu tư mua trái phiếu. Pháp luật đã quy định nhà đầu tư tự đánh giá rủi ro và tự chịu trách nhiệm về việc mua TPDN riêng lẻ. Theo đó, pháp luật quy định chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được mua và giao dịch TPDN riêng lẻ. Nhằm để bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Không có kinh nghiệm, khả năng phân tích, đánh giá các rủi ro khi mua TPDN phát hành riêng lẻ.

Nhà đầu tư có thể vi phạm quy định của pháp luật nếu cơ quan quản lý nhà nước phát hiện được các hành vi “lách” quy định để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Có hiện tượng tổ chức cung cấp dịch vụ (công ty chứng khoán, NHTM) chào mời, phân phối TPDN không đúng đối tượng cho nhà đầu tư. Họ không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các trường hợp này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường kiểm tra việc cung cấp dịch vụ về TPDN của các tổ chức cung cấp dịch vụ. Qua đó nhằm để xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Nhà đầu tư cần thận trọng khi mua trái phiếu
Nhà đầu tư tự đánh giá rủi ro và tự chịu trách nhiệm về việc mua TPDN riêng lẻ

Nhà đầu tư cần thận trọng khi mua trái phiếu

Để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư mua trái phiếu. Bộ Tài chính lưu ý nhà đầu tư mua trái phiếu phải thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.

Nhà đầu tư mua trái phiếu cần phân biệt rõ phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. Cũng như là phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được mua và giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ.

Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư cần hết sức lưu ý là lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao. Do đó phải hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp phát hành

Nhà đầu tư cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Các tổ chức môi giới cung cấp đầy đủ các thông tin. Bao gồm: trái phiếu do doanh nghiệp nào phát hành. Mục đích phát hành; có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo. Cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với trái phiếu. Kỳ hạn phát hành và phương thức trả nợ gốc, lãi. Tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành. Quy trình, hồ sơ về xác định nhà đâu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các nhà đầu tư cá nhân theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, nhà đầu tư đặc biệt lưu ý không mua trái phiếu thông qua chào mời của các tổ chức cung cấp dịch vụ. Như công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại (NHTM). Khi mà bạn chưa tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và các điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Nhà đầu tư trái phiếu cũng cần lưu ý việc các tổ chức cung cấp dịch vụ. (Công ty chứng khoán, NHTM) phân phối TPDN không có nghĩa là các tổ chức này đảm bảo an toàn cho việc đầu tư vào TPDN. Các tổ chức này chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Họ hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả được gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Rủi ro của trái phiếu vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.

Lời khuyên từ chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu

Qua tình hình kể trên, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu dành lời khuyên đối với nhà đầu tư. Trước hết đó là nền kinh tế chưa ra khỏi khủng hoảng vì đại dịch và vẫn còn khó khăn. Chính vì vậy, các NĐT nên cẩn trọng. Không nên đổ tiền vào những hoạt động đầu tư rủi ro, mà hãy đi tìm những tài sản an toàn. Thời điểm này là thời điểm NĐT nên tìm kênh đầu tư có sự an toàn. Đặc biệt là kênh đầu tư nào có tính thanh khoản cao, để tránh gặp rủi ro. Chứ không phải thời điểm đi tìm lợi nhuận cao. Khi nền kinh tế thực sự hồi phục bền vững. NĐT hãy đi tìm những kênh đầu tư sinh lời hơn, mạo hiểm hơn.

Chuyên gia Kinh tế Nguyễn Trí Hiếu
Chuyên gia Kinh tế Nguyễn Trí Hiếu

Bên cạnh đó, nếu quyết định tham gia đầu tư trên thị trường TPDN. NĐT cần tìm hiểu kỹ về tổ chức phát hành, trái phiếu phát hành. Không nên chỉ chạy theo lãi suất cao, bởi lãi suất cao luôn đi kèm rủi ro lớn.

Đối với nhà phát hành, tôi cho rằng, “thắt lưng buộc bụng” vẫn là vấn đề quan trọng. Năm nay không phải năm mà các DN mạo hiểm để đi tìm những nguồn vốn có chi phí lớn, điều đó sẽ rất rủi ro.

Thêm vào đó, đối với các DN muốn phát hành trái phiếu phải tìm hiểu những quy định mới để đáp ứng được. Đồng thời, các nhà phát hành nên có những sự tham khảo tư vấn và thực hiện phát hành đúng theo luật định. Phát hành hiệu quả, chứ không thể chỉ dùng công cụ lãi suất để hấp dẫn NĐT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *