12 hành động G20 cần thực hiện để chuyển đổi kỹ thuật số

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, diễn đàn quốc tế của G20 vẫn đang phát triển từng ngày. Với những mục tiêu hợp tác, giúp đỡ để cùng tiến tới, G20 đã có nhiều quyết định, chính sách thay đổi cực kì có giá trị. Và trong tình hình hiện nay, các lĩnh vực trên toàn thế giới đều đang tập trung chuyển đổi kỹ thuật số để theo kịp sự phát triển của thời đại. G20 cũng phải đuổi kịp những cập nhật vẫn đang được làm mới từng ngày. Trước những ích lợi của việc chuyển đổi kỹ thuật số được bày ra trước mắt, ngày 5/8 vừa qua, các bộ trưởng kỹ thuật số của G20 đã tiến hành cuộc họp chung. Nội dung cuộc họp đưa ra được 12 việc cần làm để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của G20.

12 hành động này cụ thể bao gồm những việc cần thiết cần phải thực hiện để chuyển mình thay đổi kỹ thuật số của G20. Chuyển đổi kỹ thuật số với quy mộ rộng giữa các nước là một quy mô khá khó khăn, cần phải chuyển đổi một cách bền vững và đại chúng. Cùng chúng tôi xem chi tiết 12 hành động này trong bài viết dưới đây.

12 hành động chuyển đổi kỹ thuật số của G20

Ngày 5/8, Hội nghị bộ trưởng kỹ thuật số Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thành phố Trieste (Italy) đã ra một tuyên bố; xác định 12 hành động để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất

Sản xuất
Sử dụng kỹ thuật số trong sản xuất

Một là chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất để tăng trưởng bền vững. Các bộ trưởng thừa nhận rằng cần phải tăng cường nỗ lực phát triển cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với nền kinh tế kỹ thuật số; đồng thời có tính đến nhu cầu và quan điểm của các nhóm có truyền thống dễ bị tổn thương. Do đó, các bộ trưởng cam kết hành động theo hướng củng cố các chính sách công nghiệp và hợp tác quốc tế để chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất nhằm tăng trưởng bền vững; theo cách có lợi cho tất cả mọi người.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo

Hai là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy để hòa nhập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời khuyến khích các công ty khởi nghiệp. Các bộ trưởng công nhận sự cần thiết phải tăng cường khả năng AI của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; bao gồm khả năng sử dụng dữ liệu, tiếp cận tài chính; chia sẻ cơ hội và xây dựng lực lượng lao động tài năng và có kỹ năng.

Đo lường, thực hành và đánh giá tác động của nền kinh tế kỹ thuật số

Ba là đo lường, thực hành và đánh giá tác động của nền kinh tế kỹ thuật số. Để hỗ trợ đối thoại toàn diện và nhiều bên liên quan về đo lường, các bộ trưởng khẳng định rằng Lộ trình 2020 có thể giúp đảm bảo rằng đo lường nền kinh tế kỹ thuật số vẫn là ưu tiên ở các nước G20 và trong các tổ chức quốc tế; đồng thời dành nguồn lực thích hợp cho việc thực hiện.

Nâng cao nhận thức và bảo vệ người tiêu dùng

Bốn là nâng cao nhận thức và bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Các bộ trưởng cam kết hành động để nâng cao nhận thức, giáo dục và hỗ trợ người tiêu dùng. Bao gồm cả thông qua các chương trình kỹ thuật số. Với mục đích ngăn chặn việc khiến người tiêu dùng thiệt hại. Và đảm bảo việc bảo vệ người tiêu dùng về chất lượng và an toàn sản phẩm, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như các hành vi thương mại không công bằng.

Người tiêu dùng
Đưa ra các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ và trao quyền cho trẻ em

Năm là bảo vệ và trao quyền cho trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Các bộ trưởng nhấn mạnh trách nhiệm chung của các bên liên quan khác nhau. Đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số. Trong việc tạo ra một môi trường kỹ thuật số vừa trao quyền vừa bảo vệ trẻ em.

Khuyến khích đổi mới cho các thành phố và cộng đồng thông minh

Sáu là khuyến khích đổi mới cho các thành phố và cộng đồng thông minh. Các bộ trưởng hoan nghênh Báo cáo của Italy về các thông lệ G20 cho Mua sắm công đổi mới cho các thành phố và cộng đồng thông minh. Như một công cụ để tăng cường và chia sẻ kiến thức.

Kết nối và hòa nhập xã hội

Bảy là kết nối và hòa nhập xã hội. Các bộ trưởng khẳng định cam kết thu hẹp khoảng cách kết nối. Và khuyến khích mục tiêu thúc đẩy khả năng tiếp cận kết nối phổ cập và hợp lý cho tất cả mọi người vào năm 2025.

Luồng dữ liệu miễn phí với các luồng dữ liệu tin cậy và xuyên biên giới

Tám là luồng dữ liệu miễn phí với các luồng dữ liệu tin cậy và xuyên biên giới. Các bộ trưởng thừa nhận công việc của OECD về Lập bản đồ các điểm tương đồng trong các phương pháp tiếp cận quản lý đối với việc truyền dữ liệu xuyên biên giới. Trong đó xác định “điểm tương đồng, bổ sung và các yếu tố hội tụ”. Thông qua các cách tiếp cận khác nhau. Những điểm chung như vậy có thể thúc đẩy khả năng tương tác trong tương lai.

Công cụ kỹ thuật số cho các dịch vụ công và nhận dạng kỹ thuật số

Nhận dạng kỹ thuật số
Phát triển công cụ nhận dạng kỹ thuật số

Chín là công cụ kỹ thuật số cho các dịch vụ công. Các bộ trưởng tập trung vào cách thức hướng dẫn. Và cải thiện số hóa các dịch vụ công để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Mười là nhận dạng kỹ thuật số. Các bộ trưởng công nhận các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số dễ sử dụng. Còn có đáng tin cậy, an toàn. Và di động là một phương tiện để đảm bảo quyền truy cập an toàn vào các dịch vụ kỹ thuật số cho công dân và doanh nghiệp. Bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Công nhận vai trò của quy định nhanh trong đổi mới và tăng trưởng kinh tế

Mười một là các bộ trưởng công nhận vai trò của quy định nhanh trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Cũng như trong việc kiểm soát và ngăn chặn các tác động tiêu cực có thể xảy ra của tiến bộ công nghệ đối với xã hội và hành tinh.

Chuyển đổi thành Nhóm Công tác Kinh tế Kỹ thuật số thường trực

Cuối cùng là chuyển đổi Lực lượng Đặc nhiệm Kinh tế Kỹ thuật số (DETF) thành Nhóm Công tác Kinh tế Kỹ thuật số (DEWG) thường trực. Các bộ trưởng cam kết tiếp tục nỗ lực hướng tới số hóa để hỗ trợ sự phục hồi có sức chống đỡ. Bền vững và bao trùm trong khi giải quyết bất bình đẳng.

Tổng kết

Italy, nước Chủ tịch G20 năm nay; đã đặt vấn đề chuyển đổi kỹ thuật số các hoạt động sản xuất; hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững làm trọng tâm thảo luận. Đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Hòa nhập xã hội, quản trị và phát triển và ứng dụng sáng tạo các công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *