Ngân hàng nhà nước gia hạn cơ cấu nợ thêm 6 tháng

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chính thức gia hạn thời gian tái cơ cấu nợ thêm 6 tháng. Thông tư 14 vừa ban hành, các khoản vay phát sinh trước tháng 8/2021 sẽ được cơ cấu lại, miễn lãi và cắt giảm lãi suất. Ngày 7/9, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo số 14/2021/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông báo số 01/2020/TT-NHNN quy định thời hạn trả nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài các ngân hàng chi tiền. Loại bỏ và giảm lãi và chi phí, đồng thời duy trì một nhóm nợ để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Cơ cấu nợ thêm 6 tháng

Thông tư 14/2021/TT-NHNN có một số sửa đổi quan trọng. Theo đó, Thông tư cho phép tổ chức tín dụng tái cơ cấu với dư nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Còn Thông tư 01 chỉ cho phép cơ cấu nợ với dư nợ phát sinh trước 10/6/2020. Như vậy, Thông tư mới đã mở rộng đối tượng được cơ cấu nợ tới cả các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid 19 đợt 4.

Cơ cấu nợ thêm 6 tháng 
Ngân hàng nhà nước

Bên cạnh đó, Thông tư số 14 cũng cho phép kéo dài thời gian cơ cấu nợ đến ngày 30/6/2022. Tức là kéo dài thêm nửa năm so với trước đó. Tuy nhiên, các khoản nợ muốn được cơ cấu phải phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc; lãi từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022. Đồng thời, đáp ứng một vài tiêu chí cụ thể khác như mốc thời gian quá hạn trả nợ.

Ngoài ra, Thông tư 14 cũng cho phép tổ chức tín dụng miễn; giảm phí cho khách hàng đến 30/6/2022. Tổ chức tín dụng được cơ cấu nợ cho cả số dư nợ của khoản nợ; phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021.

So với Thông tư 03, Thông tư 14 còn bổ sung thêm khoản d, Điều 4. Theo đó, tổ chức tín dụng được cơ cấu nợ cho cả số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8 và quá hạn từ ngày 17/7 đến trước ngày 7/9 năm nay.

Hỗ trợ các doanh nghiệp

Quy định trên tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cơ cấu nợ cho cho cả khách hàng có khả năng trả nợ. Tuy nhiên lại không thể đến ngân hàng trả nợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, khách hàng cũng phải có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; các tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc; lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Hỗ trợ các doanh nghiệp 
Hỗ trợ các doanh nghiệp

Theo các tổ chức tín dụng, việc bổ sung quy định này là rất cần thiết. Tại dự thảo thông tư lần 1 lấy ý kiến các đơn vị trong Ngân hàng Nhà nước; Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng đã đánh giá. Đồng thời, đề xuất việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí. Đồng thời, giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022 là phù hợp. Qua đó nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do dịch. Theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tại bản thuyết minh dự thảo trước hồi tháng trước, Ngân hàng Nhà nước giải thích, việc gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng là do căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mới đây cũng có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép khách hàng trong vùng phong tỏa hoãn trả nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *