Chuyển bảo hiểm xã hội bắt buộc sang tự nguyện cần lưu ý gì?

Người lao động đóng có thể tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cũng như được cộng dồn với thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó khi không còn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thế nào bảo hiểm xã hội tự nguyện? Chế độ nào được tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện? Những phương thức chuyển đổi bảo hiểm cũng như lưu gì cần nắm là gì khi bạn muốn loại hình bảo hiểm? Hôm nay hãy cũng chúng tôi “bỏ túi” những thông tin bổ ích dưới đây để nắm rõ hơn về thông tin này nhé!

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức. Loại hình mà người tham gia được lựa chọn mức đóng. Ngoài ra được chọn phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Công dân từ đủ 15 tuổi trở lên; và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Quyết định 959/QĐ-BHXH, người tham gia có thể mua BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).

Những chế độ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chế độ bảo hiểm. Bao gồm:

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây. Bao gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử Tuất.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được giải quyết các chế độ. Bao gồm: ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí, Tử tuất

Chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện
Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí, Tử tuất.

Lưu ý khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện

Theo, khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi NLĐ bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí. Đồng thời có chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Một số lưu ý khi chuyển từ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sang tự nguyện
Thời gian đóng BHXH được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng.

Từ các quy định trên, khi người lao động chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện thì thời gian đóng BHXH bắt buộc vẫn được tính vào tổng quá trình đóng BHXH.

Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chi trả cho hai chế độ hưu trí và tử tuất. Do vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cộng nối với bảo hiểm xã hội bắt buộc để giải quyết hai chế độ này. Còn những chế độ về thai sản, ốm đau, tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp thì bảo hiểm xã hội tự nguyện không chi trả.

Phương thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hiện nay có tất cả 06 phương thức tham gia mà người tham gia có thể lựa chọn:

(1) Đóng hàng tháng;

(2) Đóng 3 tháng một lần;

(3) Đóng 6 tháng một lần;

(4) Đóng 12 tháng một lần;

(5) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần.

(6) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu. Nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 05 phương thức trên. Đóng cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm. Sau đó thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (theo phương thức 6).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *