VNM ETF thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam trong kỳ cơ cấu quý 3/2021

Trong thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về điểm số và thanh khoản. Sau kỳ tái cơ cấu này, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MVIS Vietnam Index sẽ tăng lên 73,8%, tăng 4,6% so với kỳ tái cơ cấu trước và tăng 2,7% kể từ ngày 11/9. Ước tính, VNM ETF sẽ mua thêm khoảng 15,13 triệu USD (tương đương 344 tỷ đồng) cổ phiếu Việt Nam trong đợt tái cơ cấu này. MVIS Vietnam Index-Chỉ số cơ sở của Quỹ đầu tư Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố cơ cấu danh mục đầu tư định kỳ quý 3/2021.

MVSI Vietnam Index đã thêm mới 10 cổ phiếu

MVSI Vietnam Index đã thêm mới 10 cổ phiếu
MVSI Vietnam Index đã thêm mới 10 cổ phiếu

Trong kỳ cơ cấu này, MVSI Vietnam Index đã thêm mới 10 cổ phiếu, trong đó có tới 9 cổ phiếu Việt Nam là THD (tỷ trọng 4,5%), SAB (tỷ trọng 1,21%), DGC (1,03%), KDC (0,98%), DIG (0,86%), VND (0,82%), DPM (0,67%), PVS (0,64%), SHS (0,44%), qua đó nâng số cổ phiếu Việt Nam trong danh mục quỹ lên con số 31. Việc thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về điểm số và thanh khoản thời gian qua đã giúp nhiều cổ phiếu đạt tiêu chí vào rổ MVIS Vietnam Index.

Theo ước tính, VNM ETF sẽ mua vào 25,22 triệu USD cổ phiếu THD (khoảng 2,6 triệu cổ phiếu); 6,78 triệu USD cổ phiếu SAB (khoảng 1 triệu cổ phiếu); 5,77 triệu USD cổ phiếu DGC; 5,49 triệu USD cổ phiếu KDC; 4,82 triệu cổ phiếu DIG; 4,6 triệu USD cổ phiếu VND; 3,76 triệu USD cổ phiếu DPM; 3,59 triệu USD cổ phiếu PVS và 2,47 triệu USD cổ phiếu SHS.

Sau kỳ cơ cấu này, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MVIS Vietnam Index sẽ tăng lên 73,8%, tăng 4,6% so với kỳ cơ cấu trước và tăng 2,7% so với ngày 11/9.

Quy mô danh mục VNM ETF đạt 560,5 triệu USD

Tại ngày 11/9, quy mô danh mục VNM ETF đạt 560,5 triệu USD. Ước tính quỹ sẽ mua thêm khoảng 15,13 triệu USD (~344 tỷ đồng) cổ phiếu Việt Nam trong kỳ cơ cấu này.

Bên cạnh việc thêm mới 9 cổ phiếu, VNM ETF sẽ tăng tỷ trọng VIC, VHM, GEX và hạ tỷ trọng các cổ phiếu còn lại trong rổ danh mục trong kỳ cơ cấu.

Trong tuần trước, FTSE Vietnam Index đã thông báo danh mục quý 2 với việc thêm mới KDH và VCI. Cả 2 quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ hoàn tất việc cơ cấu danh mục trong tuần giao dịch tiếp theo với tâm điểm là phiên giao dịch 17/9.

Thông tin sơ bộ về VNM ETF

Thông tin sơ bộ về VNM ETF
Quỹ VNM ETF do Van Eck Global thành lập

Tại thị trường Việt Nam, một trong các quỹ ETF lớn đang hoạt động. Đó là The Market Vector Vietnam ETF (ký hiệu là VNM) với số vốn ban đầu 14 triệu USD. Đây là quỹ do công ty quản lý đầu tư Van Eck Global thành lập. Quỹ hiện đang đầu tư vào một danh mục gồm 26 chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các quỹ ETF hiện nay đang hoạt động trên thế giới phần lớn là Quỹ Đầu Tư Chỉ Số (Index funds). Đây là một dạng đầu tư trong đó danh mục cổ phiếu được mô phỏng theo một chỉ số chứng khoán nhất định như Dow Jone, S&P 500, FTSE 100…Cơ cấu các cổ phiếu có trong danh mục sẽ được xây dựng tương tự với chỉ số mà nó theo dõi. Theo VanEck, quỹ VNM ETF mô phỏng chỉ số MVIS Vietnam Index, bao gồm cổ phiếu của các nhóm công ty niêm yết được thành lập ở Việt Nam hoặc được thành lập bên ngoài Việt Nam nhưng có ít nhất 50% doanh thu/tài sản liên quan phát sinh tại Việt Nam.

Thời gian thành lập 11/08/2009
Tên chỉ số VanEck Vectors Vietnam ETF
Công ty quản lý quỹ VanEck Associates
Vốn khi thành lập 14 triệu USD
Phí quản lý quỹ 0.5%
Hình thức đầu tư Đầu tư thụ động theo chỉ số
Giá trị vốn hóa 347.5 triệu USD
Số cổ phiếu danh mục nắm giữ 26
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 24,650,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *